Geschiedenis Diepenveense IJsvereniging

Hoe is het begonnen? Enkele moeders, Joke Riemersma, Nel van Duffelen, Nel Moerman en Griet Meijer, gingen met hun kinderen schaatsen op een stuk ondergelopen weiland.

Hieruit is ontstaan dat er op 18 januari 1980 een artikel in het Deventer Dagblad is verschenen met als titel “Diepenveen wil een ijsbaan”. Vervolgens is op de scholen in Diepenveen een brief uitgedeeld aan de leerlingen om te kijken hoeveel belangstelling er is voor een ijsbaan. De animo bleek groot te zijn dus is er op 13 februari 1980 de eerste vergadering belegd met als voorzitter de heer K. Prins, secretaris de heet P.A.CH.de Casparis en penningmeester de heer T. Rietman en nog 8 leden die erg enthousiast waren. De Firma Jolink was hier toen ook al bij, zij hebben in de begin jaren veel werk verzet en nu nog steeds staan ze ons terzijde bij allerlei werkzaamheden, noem bijvoorbeeld het lek in de ijsbaan van het afgelopen jaar, wagens met zand zijn aangerukt om het dicht te maken. Op 9 mei 1980 zijn tijdens de braderie op het dorp de eerste lidmaatschapskaarten uitgereikt.

– Bekijk onderaan deze pagina de video’s van onze ijsbaan –

In januari 1982 vonden de eerste wedstrijden plaats op de Molenkolk, hier werd P. Suier kampioen. De verlichting werd toen verzorgd door petroleumlampen. Er werd toen ook chocolademelk gemaakt op de originele wijze. Henk Jolink en Griet Meijer gingen de boeren langs om melk te halen. Jarenlang is er een schaatsbeurs gehouden in het Dorpshuis te Diepenveen. De oude schaatsen konden ingeleverd worden en andere tweedehands schaatsen konden worden gekocht. De opbrengst was voor de ijsvereniging

Als er een poos geen natuurijs was werden er dorpenwedstrijden georganiseerd door Bathmen, Schalkhaar en Diepenveen op de kunstijsbaan aan de Rembrandtkade te Deventer. Verder werden er ook wedstrijden georganiseerd voor de schoolheugd in samenwerking met Jan Pepping, op de kunstijsbaan te Deventer.

In 1987 heeft de IJsvereniging meegedaan aan het carnaval van de Kwakende Kikkers in Diepenveen, prins was toen Henk Kerkdijk. Er zijn heel veel blauwe kielen gemaakt om te dragen door vrijwilligers van de IJsvereniging.

In 1992 is er begonnen met de werkzaamheden op het stuk grond waar nu nog onze ijsbaan is gevestigd, aan de Schapenzandweg te Diepenveen op een weiland van de Familie Peters. Het is een geweldig mooi stuk grond, centraal gelegen in het dorp Diepenveen en toch heel mooi buitenaf. Wij zijn hier nog steeds heel erg blij mee en met ons onze leden dier er dit jaar gelukkig weer veel gebruik van hebben kunnen maken. Maar voordat het zover was moest er veel werk verzet worden. Gelukkig waren er toen al veel vrijwilligers die hiermee hebben geholpen, deze mensen verdienen zeker een pluim. Nogmaals onze hartelijke dank. In 1993 zijn er certificaten van 25 gulden verkocht aan de Diepenveense bevolking om de aanleg te kunnen bekostigen, Een maquette is gemaakt door Jan Meijer Jr. die te bezichtigen was. Geert Kiers heeft de verzorging van de elektriciteit op zich genomen en doet dit nu nog steeds.

In de winter van 1994/1995 is er voor het eerst geschaatst op de nieuwe baan. In december 1995 heeft een officiële opening plaatst gevonden van de baan met een koek en zopie wagen. Door een oud ijzer aktie van Henk Keurhorst was er veel geld verzameld. Een chque van 10.000 gulden is door Henk Keurhorst aangeboden tijden de officiële opening. Dit was een geweldige opsteker voor het bestuur.

Gelukkig hebben we de afgelopen winter 2 weken achter elkaar kunnen schaatsen, want daar doen we het voor. Maar ook als er niet geschaatst kan worden omdat de winter het laat afweten wordt wel eind november de baan klaar gemaakt en moet de pomp dag en nacht lopen om het water op de baan op peil te houden. Dus ook als er geen ijs is moeten er kosten gemaakt worden voor de electriciteit.

Dan nog iets leuks, de familie van Remmen stuurt ieder jaar, zodra de baan open is, een mooie kaart met een bedankje voor de vrijwilligers die het toch weer mogelijk maken dat er geschaatst kan worden. Dit wordt vergezeld door een fles kruidenbitter die ‘s avonds na het vegen van de baan wordt genuttigd. Hartelijk dank voor deze leuke attentie.

In het voorjaar van 2009 hebben wij een nieuwe Koek en Zopie wagen aangeschaft die nu opgeknapt wordt zodat hij dienst kan doen in de komende winter.

Wij hopen dat ook de komende winter de vorst ons gunstig gezind is en de baan veel, vaak en lang open kan.

Bekijk ook de video’s van de ijsbaan op Youtube: