Abonnee informatie

Als abonnee van de Diepenveense IJsvereniging kunt u onbeperkt schaatsen op de ijsbaan. Om lid te worden betaalt u een jaarcontributie. De contributie wordt jaarlijks van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven middels een automatische incasso.

Contributie:
1e gezinslid = € 5,- per jaar
Elk daarop volgend gezinslid = € 2,50 per jaar

Ook niet-abonnees zijn van harte welkom op de IJsbaan. Zij betalen per schaatsbezoek.

Nog geen abonnee?